El títol de Patró d’Esbarjo t’autoritza per al govern d’embarcacions a motor i velers de fins a 15 m. d’eslora, per a la navegació que es realitzi a la zona compresa entre la costa i la línia paral·lela a aquesta, traçada a 12 milles de distància, així com per a la navegació entre-illes en els arxipèlags Balear i Canari.

Preu del curs

Condicions per obtenir el títol?

 • Ser major de 18 anys
 • Aprovar un examen teòric oficial.
 • Realitzar les pràctiques oficials de navegació en una escola homologada.
 • Realitzar les pràctiques oficials de vela per obtenir atribucions de govern de velers (opcional).

PER Motor: 540* €

 • Curs Teòric presencial + material didàctic
 • 16h. Pràctiques de motor
 • 12h. Pràctiques de Radio-operador de Corto Alcance
Taxes exàmen: 65 € – Taxes d’expedició de títol: 65 €. 
*IVA i assegurança de l’alumne inclosos

PER Motor+Vela: 790* €

 • Curs teòricc presencial + material didàctic
 • 16h. Pràctiques de motor
 • 12h. Pràctiques de Radio-operador Corto Alcance
 • 16h. de Pràctiques de vela

Estructura del curs

La durada mitjana dels cursos en aula és de 20 h. lectives.
Existeixen dues possibles distribucions segons l’època de l’any i les necessitats de calendari:

 • 7 setmanes, assistint a classe 3h. en un sol dia a la setmana.
 • 5 setmanes, assistint a classe 4h. distribuïdes en dos dies a la setmana.
h

Temario

 • Tecnologia naval
 • Maniobres
 • Seguretat en el mar
 • Navegació
 • Meteorologia
 • Reglaments
 • Abalisament
 • Legislació

 

Pràctiques Homologades

 • Pràctiques de navegació i seguretat:
  4 sortides de 4 hores al Port Olímpic (BCN)
 • Pràctiques de Radiocomunicacions: 
  12h en el nostre simulador al Port Olímpic (BCN)
 • Pràctiques de Vela (opcionals):
  4 sortides de 4 hores en Port Olímpic (BCN)